Банкеръ Daily

Новини

ЩЕ СЕ МОДЕРНИЗИРА СТОКОВОТО ТЪРЖИЩЕ РОДОПИ 95

Родопи 95 АД, село Първенец, община Родопи, област Пловдив, свиква редовно общо събрание на акционерите си на 30 август, стана ясно от поканата в Държавен вестник. То ще вземе решение за реконструкция и модернизация на стоковото тържище Родопи 95.
Акционерите ще обсъдят доклад на управителния съвет за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2007 г., както и начина за разпределение на печалбата за миналата година. Ще бъде представен и доклад на резултатите от извършения финансов анализ на дружеството за периода 2003 - 2007 година.
В дневния ред са и точките за освобождаване от отговорност на членовете на управителните органи за дейността им през 2007 г. и за избор на нов надзорен съвет на дружеството.
Справката в ДАКСИ показва, че дружеството е с двустранна система на управление като в надзорния съвет влизат Мария Андреева Генева, Павел Михайлов Михайлов и Стойна Петрова Гечева. Оперативното управление се осъществява от Иван Василев Грозданов, Христо Иванов Панайотов - изпълнителен директор, и Илиян Марков Марков.
Общото събрание ще разгледа и предложената от управителния съвет промяна в устава на Родопи 95.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 20 септември на същото място и при същия дневен ред.
Географското разположение, природоклиматичните условия и факта, че общината е селски район обуславят преимуществено развитие на селското стопанство, представляващо поминъка на 80% от населението. В село Първенец традиционно се произвежда култивирана печурка с общи обем 150 тона годишно. В непосредствена близост е Родопи 95 - тържището за земеделска продукция, което е вписано от 2000 г. в регистъра на стокови тържища. Не е за пренебрегване и факта, че Първенец се е доказал като един от най- големите селскостопански производители на череши в региона. На територията на общината се отглеждат големи масиви ябълки и различни други плодове и зеленчуци.

Facebook logo
Бъдете с нас и във