Банкеръ Daily

Новини

ЩЕ ПРОМЕНЯТ СЪСТАВА НА МЕНИДЖМЪНТА НА ТРАНСКАРТ

Транскарт АД - София свиква редовно общо събрание на акционерите си на 15 юли 2008 г., което ще гласува промяна в състава на съвета на директорите. Заедно с това се освобождават членовете на борда от отговорност за дейността им през 2007 г.: Петрол холдинг АД, представлявано от Митко Събев, Любомир Каримански и Дамян Дамянов, избрани на 30 октомври 2007 г., за дейността им от избора им до края на 2007 г., и не освобождава от отговорност предишните членове на съвета на директорите, в състав Христо Георгиев, Владимир Ангелов и Деян Добрев, за дейността им през 2007 година.
Акционерите ще обсъдят годишния доклад за дейността на Транскарт АД за 2007 г. и одитирания годишен финансов отчет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във