Банкеръ Daily

Новини

ЩЕ ОБСЪЖДАТ ПРОМЕНИ В МЕНИДЖМЪНТА НА БУЛЕКО ПРОДУКТ

Компанията за търговия на едро с пресни плодове и зеленчуци Булеко продукт АД, Сандански, ще проведе редовно общо събрание на акционерите на 21 ноември, става ясно от Държавен вестник.
То ще обсъди работата на членовете на съвета на директорите - Община Сандански, Мила Петкова Петкова, Иван Стефанов Илиев, Валентин Александров Савов, Георги Василов Мавров, Стефан Иванов Илиев, Тодор Ангелов Иванов - изпълнителен директор, и Атанас Димитров Гиздов - председател, и предложението за освобождаването им от отговорност за дейността им за 2007 година.
Заедно с това ще се вземе решение и относно внасянето на изменения в устава на дружеството. Проектът за решение предвижда: а) намаляване броя на изпълнителните директори от двама на един, б) намаляване броя на членовете на съвета на директорите от осем на четири, и в) освобождаване на Андон Тотев - кмет на община Сандански, като член на борда на дружеството и избиране на Мила Петкова Петкова за нов член на съвета. В дневния ред е и точката за избиране на нов състав на съвета на директорите, състоящ се от четирима членове.
Общото събрание ще се занимае с обсъждане и одобрение на годишния отчетен доклад за дейността на дружеството и изготвения счетоводен баланс, заверен от експерт-счетоводител.
При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 8 декември на същото място.
Капиталът на Булеко продукт, който е в размер на 50 хил. лв., е разпределен между Община Сандански (20%), Стефан Иванов Илиев (15%), Иван Стефанов Илиев (16%), Атанас Димитров Гиздов (10%), Валентин Александров Савов (15%), Тодор Ангелов Иванов (10%), Георги Василов Мавров (4%) и Мила Петкова Петкова (10%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във