Банкеръ Daily

Новини

Ще има нов тип краткосрочна ваканция – есенна, а междусрочната ваканция се заменя със зимната

Министерският съвет е приел изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета. С новия документ се цели оптимизиране на графика на учебното време през учебната година и създаване на възможност за по-рационалното планиране на ваканциите, които ползват учениците. С измененията се определя нов тип краткосрочна ваканция - есенна, във времето около 1 ноември - Деня на народните будители, който и към момента е неучебен за учениците от всички класове. Чрез промените се създават условия за кратък отдих на всички ученици в най-продължителния период от учебното време през първия учебен срок.
Другата промяна предвижда съществуващата междусрочна ваканция да бъде заменена със зимна ваканция. Това създава възможност за по-голяма мобилност при определянето й в зависимост от календара в конкретната година, както и до спестяване на финансов ресурс за отопление на сградите на училищата.
Предложените промени са резултат от широка обществена дискусия и са обсъдени на среща със заинтересованите страни - учители, директори на училища, представители на регионалните инспекторати по образованието, родители, ученици.


Facebook logo
Бъдете с нас и във