Банкеръ Daily

Новини

ЩЕ ГЛАСУВАТ ПРОМЕНИ В МЕНИДЖМЪНТА НА ДАЛИЯ

Дървообработващата фабрика Далия ЕАД - Габрово свиква общо събрание на акционерите си на 27 юли. То ще гласува по предложението за освобождаване на членовете на съвета на директорите - Пламен Любенов Паришев, Петър Иванов Дунчев и Христо Иванов Христов - изпълнителен директор, от отговорност за дейността им през периода от 1 януари 2009 г. - до избора на нов съвет на директорите.
Другата точка е за одобрение на промени в органите на управление на дружеството.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 10 август на същото място и при същия дневен ред.
Последната дата за сключване на сделки с акции на компанията на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 9 юли.
Далия произвежда дървен материал от различна дървесина,
мебели от масив, облицовки за стъпала, балюстри, парапети и др. изделия от дърво. Технологичното производство е съобразено със съвременните екологични изисквания, като процесите на производство и сушене са напълно автоматизирани. Производството на Далия е организирано на територията на Габрово. Общата площ на производствената база е 15 хил. кв. м, от които 4 500 кв. м е застроената площ.
Капиталът на фирмата се държи от Димов-27 - Христо Иванов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във