Банкеръ Daily

Новини

ЩЕ ДИСКУТИРАТ БАНКОВИЯТ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ

Програмата на Обединените нации за околната среда - сектор Финансова инициатива /UNEP FI/ за пръв път организира на 11 октомври в София дискусия по въпроси, свързани с корпоративната социална отговорност на бизнеса и устойчивото развитие на банковия и застрахователния сектор. Срещата е на тема Европейските екологични норми - риск или възможност за финансовия сектор. Събитието ще се проведе със съдействие на Интерамерикан-България и ще бъде ръководено от Европейската банка за възстановяване и развитие, и UNEP- сектор Финансова инициатива.
Тъй като България вече е член на ЕС, български и чуждестранни лектори ще обърнат специално внимание на Европейските екологични закони, как те влияят върху банковата и застрахователна индустрия в България и по какъв начин европейските регулаторни норми ще въздействат върху финансовия и застрахователния сектор
На срещата ще бъдат анализирани международните тенденции, свързани с устойчивостта и корпоративната социална отговорност на банковите и застрахователни компании.
Ще бъдат проведени две отделни работни срещи, в които участниците могат да се запознаят подробно с рисковете и възможностите за банковия и застрахователен сектор, касаещи екологията. В двете работни срещи ще се наблегне на най-добрите практики, за управлението на екологичния кредитен риск, екологичните банкови и застрахователни продукти и изпълнението на задължителната директива на ЕС за опазване на околната среда.
UNEP FI е изключително глобално партньорство между UNEP и международния частен финансов сектор. Глобалната мрежа включва над 160 финансови институции, които са ангажирани с популяризирането на устойчивото развитие /опазване на околната среда, корпоративна социална отговорност и др./
Основната философия на UNEP FI е свързана с разработването на екологични, социални и корпоративни теми и как те влияят върху финансовата дейност: рисковете при кредитирането и инвестициите или възможности за нов бизнес, например разработване на възобновяеми енергийни източници.
Дискусията е част от поредица подобни събития, организирани от UNEP FI в Централна и Източна Европа, с цел популяризирането на корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие в банковия и застрахователния сектор. През 2007г. подобно събитие ще бъде проведено в Румъния, а през 2008 г. и в други Балкански страни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във