Банкеръ Daily

Новини

Шефът на НСИ участва в първата за 2011 г. среща на стратегическата Група за партньорство към Комитета на ЕС

Председателят на НСИ доц. д-р. Мариана Коцева ще участва в първата за 2011 г. и първата в рамките на френското председателство среща на Групата за партньорство, съобщиха от статистическия институт, която се провежда в Париж.
Ще бъдат разгледани основни за развитието на Европейската статистическа система документи, между които заключението за прилагане на решенията на Съвета ЕКОФИН, в т.ч. предложение за изменение на Кодекса на европейската статистическа практика, доклад за напредъка на работата в Стратегическата група по качеството и обсъждане на въпроса за сертифициране на статистическите данни от административни източници.
В резултат от обсъжданията, проведени по време на срещата на Групата по партньорство през декември 2010 г. в Дъблин и срещата на КЕСС през февруари 2011 г., Евростат ще представи нов доклад, очертаващ предложение за цялостна законодателна политика в областта на статистиката, включително по въпроса за баланса между основните нормативни актове, делегираните и изпълнителните актове.
Участниците в срещата ще обсъдят резултатите от проучването за определяне на негативните приоритети във връзка с изготвянето на Работната програма на Общността за 2012 година. Ще бъдат представени и докладите на Стратегическата група по стандартизация и на Стратегическата група по комуникации. Ще бъде обсъдена и темата за Конференцията на генералните директори на страните членки (DGINS) през септември в Германия. Предлага се темата Пространство и време в статистиката да бъде разгледана на следваща конференция, като вместо това се предлага за обсъждане тема, свързана с Меморандума от София и финалния доклад на Целевата група за измерване на прогреса, благосъстоянието и устойчивото развитие.
Участниците трябва да решат кои въпроси трябва да бъдат покрити в рамките на избраната тема, въз основа на представените документи. Унгарско председателство е изготвило доклад за своята дейност до юни тази година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във