Банкеръ Daily

Новини

Шефът на фонд Земеделие подписва договори за 6 638 542 лв. по Програмата за развитие на селските райони

Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” Светослав Симеонов подписва днес 21 договора по проекти от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013. Инвестиционните предложения са по мерките 311 Разнообразяване към неземеделски дейности и 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия и са на обща стойност на одобрената субсидия в размер на 6 638 542 лева.
На проведена Експертна комисия по осигуряване на прозрачност днес бяха одобрени и нови 27 проекта по една от най- атрактивните мерки за земеделските стопани 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” в частта гарантирани бюджети. Предметът на инвестициите е свързан основно със закупуване на специализирана техника за биологично производство и прилагане на т.нар. нитратна директива.
Одобрените разходи по проектите са на обща стойност над 4.4 млн. лв., а при успешно изпълнение на инвестициите си бенефициентите ще получат субсидия в размер на общо 2 262 452 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във