Банкеръ Daily

Новини

Шеф на Международната конфедерация на профсъюзите похвали КНСБ и КТ Подкрепа

„Правителствата идват и си отиват, но синдикатите и работодателските организации остават, и постигането на общи споразумения между тях движат, както националните, така и световната икономика. Това заяви Шарън Бъроу, Генерален секретар на Международната конфедерация на профсъюзите, която се срещна Българската стопанска камара с ръководителите на КНСБ - Пламен Димитров, и на КТ „Подкрепа - Константин Тренчев, със зам.-председателите на БСК Георги Шиваров и Димитър Бранков и представители на браншови организации, членуващи в Камарата.
Целта на визитата й в България и, в частност - посещението й в БСК, е да представи визията на световното синдикално движение за отговорността на социалните партньори при разработването и прилагането на национални политики по Глобалния пакт за заетост на Международната организация на труда. Бъроу подкани българските социални партньори да участват активно с предложения във връзка с предстоящата през май-юни сесия на Международната конференция на труда, когато един от основните дискусионни въпроси ще бъде ролята на МВФ за стабилизацията на световната икономика и заетостта.
В изказването си пред участниците в срещата зам.-председателят на БСК Димитър Бранков отбеляза доброто ниво на сътрудничество между синдикалните и работодателските организации в България през последните две десетилетия, вкл. по отношение на мерките за постигане на икономически растеж, политиките на пазара на труда, квалификацията на работната сила и др. По повод изказаната преди това от Бъроу позиция за необходимостта от постигане на икономически растеж чрез увеличение на доходите, той подчерта наличието на известни фискални ограничения у нас от гледна точка на съществуващия Валутен борд и съкращаването на заетостта. Беше изведен и друг актуален приоритет пред работодателите и заетите, а именно постигането на изискванията за нисковъглеродна икономика, което неминуемо ще окаже влияние върху работните места в национален и европейски мащаб.
В края на срещата зам.-председателят на БСК Георги Шиваров връчи на Бъроу почетния знак на БСК по повод 30-годишнината от основаването на Камарата, отбелязвайки основните заслуги на ръководената от нея организация за развитието на социалния диалог и изграждането на съвременни индустриални отношения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във