Банкеръ Daily

Новини

Сградите в ЕС стават с нулева енергийна консумация

Всички сгради, построени след края на 2020 г., ще трябва да отговарят на високи стандарти за енергийна ефективност и да бъдат захранвани до голяма степен от възобновяеми енергийни източници. Това регламентира новото законодателство на ЕС за енергийна ефективност на сградите, одобрено от евродепутатите през седмицата. Сградите в ЕС потребяват около 40% от общото енергийно потребление, същевременно са и най-големият източник на емисии. Поради това подобряването на техните енергийни характеристики ще помогне за осъществяване на две от приоритетните цели на Брюксел: намаляване с 20% на енергийната консумация до десет години и ограничаване на емисиите от парникови газове. Ефектът за потребителите в рамките на общността пък ще е редуциране на енергийните им сметки.
Одобрената директива определя правилата за енергийните характеристики на новите и вече построените сгради. Предвижда се строителните норми на държавите членки тда бъдат променени така, че от края на 2020 г. всички новопостроени сгради да отговарят на високи стандарти за енергийна ефективност. Вече построените сгради пък трябва да бъдат подобрени, за да може и при тях да бъде постигнато изискването за равнища на оптимални разходи.
Пионери в тази област трябва да са строителните проекти на обществените власти, които ще са задължени да приложат новите норми още от 2018 година. Част от финансирането на планираните промени ще дойде от бюджета на ЕС.
Където това е осъществимо, енергийните характеристики на вече съществуващите сгради трябва да бъдат подобрени при извършването на основен ремонт. При подобно обновяване на сградите, техните собственици ще бъдат насърчавани да инсталират интелигентни измервателни уреди и да подменят отоплителните, вентилационните и климатичните инсталации, както и тези за топла вода, с по-високо ефективни алтернативи (като термопомпи например). Ще бъдат въведени редовни инспекции на отоплителните и климатичните инсталации.

Facebook logo
Бъдете с нас и във