Банкеръ Daily

Новини

СЕВЛИЕВСКИ ДАВА ЗОР ЗА ГАЗИФИКАЦИЯТА НА БУРГАС

Министърът на енергетиката Мирослав Севлиевски ще предложи на правителството регион Приморски да бъде изваден от описа на териториите за разпределение на природен газ. Мотивите му са, че така ще се даде възможност за бързата газификация на Бургас и съседните общини, за които вече има заявен инвеститорски интерес.
Газовият опис бе изготвен по решение на кабинета на Иван Костов през 1999-а. С него страната бе разделена на осем региона - Добруджа, Мизия, Дунав, Западен, Приморски, Тракия, Струма и Сердика, като за всеки трябваше да се обяви търг за избор на инвеститор. За четири от тях (Добруджа, Мизия, Сердика и Тракия) конкурсите приключиха. В ход е процедурата за район Дунав. Обяваването на конкурс в регион Приморски (с център Бургас) обаче се забави поради съдебните дела, между Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и местното дъщерно дружество на Овергаз - Газоснабдяване Бургас. Регулаторният орган дълго време отказваше да издаде лиценз за дистрибуция на синьо гориво, а отказът бе обжалван пред Върховния административен съд.
Проверката на в.БАНКЕРЪ в архивите на съда установи, че с решение на негов петчленен състав от 28 декември 2004-а отказът на регулаторната комисия да даде разрешителното е определен като незаконосъобразен. От ведомството заявиха, че ще изчакат решението на кабинета за региона и едва след това ще издадат лиценз.
Твърде вероятно е освен Газоснабдяване Бургас за разрешителното да се борят и други компании. Според Закона за енергетиката, ако регионът бъде изваден от описа, отделните общини в него ще получат статут на обособени територии. А съгласно чл. 43 от същия нормативен акт, в случай че за подобна територия има подадено повече от едно заявление за газоснабдяване, се обявява конкурс.
Апетити към петия по големина град у нас могат да проявят и чуждестранни инвеститори, заради големия брой потенциални битови и промишлени потребители. Освен Бургас, в региона влизат и общините Айтос, Руен, Сунгурларе, Карнобат, Средец, Стралджа, Тунджа и Сливен. Те обаче едва ли ще представляват сериозен интерес за големите газови компании в Европа. Чуждестранните фирми смятат, че сегашното разделение на държавата на осем региона не е особено удачно, тъй като раздробяването е доста голямо.

Facebook logo
Бъдете с нас и във