Банкеръ Daily

Новини

Северкооп Гъмза холдинг увеличи дела си в две дружества

На 2 ноември Северкооп - Гъмза холдинг АД - София (6S4) е придобил още 332 броя акции (1.25%) от капитала на дъщерното си дружество Блатца АД, Ракитово, съобщават от бившия приватизационен фонд. В друга сделка са изкупени още 4 225 книжа с право на глас от друго негово дъщерно дружество Винпром АД - Велико Търново (15.32%).


Блатца АД се занимава с отдаване под наем на недвижими имоти и други активи, а другата фирма изкупува грозде и плодове, произвежда различни видове вина, ракии и др. алкохолни напитки и оцет. Първоначално компанията е учредена като приватизационен фонд с наименование Северкооп - Гъмза АД, а през 1998 г. в съответствие с изискванията на закона преурежда дейността си като холдинг.


Групата включва дружества от различни отрасли, главно от леката и преработвателната промишленост с добри възможности за свързване и развитие, като в десет от тях участието холдинга е над 50 процента.


За последен път компанията е гласувала дивидент през 2006 г. в размер на 0.06 лв./акция, който все още се изплаща.

Facebook logo
Бъдете с нас и във