Банкеръ Daily

Новини

Северкооп - Гъмза Холдинг продава дела си в Медийни системи

В информационната мрежа X3News е постъпила информация от Северкооп - Гъмза Холдинг АД - София, според която на 20 октомври компанията и Перун АД (дъщерно дружество на Северкооп - Гъмза Холдинг) са сключили сделки за продажба на участието си в капитала на Медийни системи АД, Стара Загора. Участието на двете фирми възлиза общо на 1 679 239 броя акции, или 47.98% от капитала на старозагорското предприятие, като Северкооп - Гъмза Холдинг е сключил сделка за 1 422 858 броя акции, а Перун - за 256 381 броя акции. Книжата на Медийни системи не са преоценявани.
Резултатът от сделката за Северкооп - Гъмза Холдинг АД е загуба в размер на 2.92 лв. на акция. Причините за вземане на решение за продажба са влошеното финансово състояние на Медийни системи АД, произтичащо от бързо изменящите се условия на външните пазари, свиване на продажбите и рязко намаляване на продажните цени на CD и DVD, съпроводено с увеличаващите се разходи за тяхното производство. Вземанията на дружеството нарастват, като голяма част от тях са несъбираеми, има неуредени плащания на лицензионни такси и други задължения. Акциите на Медийни системи се търгуват на БФБ-София, като цената им от началото на 2008 г. се понижава и към датата на сделката е 0.75 лв. за акция.
Договорите за продажба са сключени на цена 1.02 лв. на акция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във