Банкеръ Daily

Новини

СЕВЕР ХОЛДИНГ ВЕЧЕ Е СЪС СЕДАЛИЩЕ В СОФИЯ

С определение на Софийски градски съд се открива служебно нова партида на акционерно дружество с фирма Север Холдинг АД - София в регистъра за търговски дружества, във връзка с постановено решение на Окръжен съд - Велико Търново, за промяна на седалището и адреса на управление от Велико Търново в София, ул. Георг Вашингтон № 41.
Печалбата на бившия приватизационен фонд след облагане с данъци за първото полугодие на 2007 г. е в размер на 562 хил. лева. Приходите от дейността са на стойност 636 хил. лв. и са формирани основно от нетни приходи от други продажби - 126 хил. лв., и положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти - 477 хил. лева.
Петрургия АД, Плачковци, е мажоритарен собственик в дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във