Банкеръ Daily

Новини

СЕВ одобри позиция на България за заседанието на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика

Съветът по европейски въпроси одобри проект на позиция на България за заседанието на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика, което ще се проведе на 31 март Брюксел. На заседанието ще бъде обсъдено разширяването на обхвата на дейност на Европейската агенция по морска безопасност. България ще подкрепи засилената роля на агенцията в предоставянето на техническо и научно сътрудничество в областта на морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби.
Министрите ще разгледат предложение за Решение на Съвета относно присъединяването на ЕС към Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г. Протоколът от 2002 г. предвижда строга отговорност за превозвача и включва задължителна застраховка, с право на пряк иск срещу застрахователя до определени граници. България ще подкрепи предложението.
В рамките на заседание на Съвета по транспорт ще бъде прието и Решение за подписването и временното прилагане на Меморандум за сътрудничество между ЕС и Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO).
Министрите на транспорта на ЕС ще приемат и Заключения по Доклад относно междинен преглед на Европейските програми за спътникова навигация, както и ще обсъдят реда за достъп до публично регулираната обществена услуга представена от глобалната Радионавигационна спътникова система, създадена по програмата „Галилео”.

Facebook logo
Бъдете с нас и във