Банкеръ Daily

Новини

СЕРТИФИЦИРАТ 100 АДМИНИСТРАЦИИ У НАС ПО ISO

Проектът „Промотиране на системи, инструменти и добри практики за управление на качеството в администрациите” е един от седемте проекта, за които като конкретен бенефициент на Оперативната програма „Административен капацитет” Министерството на държавната администрация и административната реформа получи одобрение в края на 2007 г. Общата стойност на проекта е 4 832 135.86 лв., а срокът за изпълнение – 14 месеца. „Поставили сме много агресивни срокове за изпълнение на проекта, но успехът зависи изключително от ангажираността на крайните бенефициенти – областните и общинските администрации” – това каза министър Николай Василев по време на конференцията за представянето на проекта днес, 10 юни 2008 г.
Целта е да се подобри ефективността, ефикасността и качеството на административното обслужване в България чрез по-широко прилагане на инструменти и системи за управление на качеството, подобряване на знанията и уменията в администрацията за въвеждане и прилагане на инструменти за управление на качеството и стимулиране на въвеждането на иновации за подобряване на качеството на административното обслужване на базата на обмен на добри практики.
Основните дейности по проекта са свързани с въвеждане на международните стандарти ISO в 100 администрации и тяхното сертифициране, популяризиране на алтернативни инструменти за управление, базирани на тоталното управление на качеството, разпространение на добри практики на национално и европейско ниво, създаване на интернет страница за качеството в публичния сектор и национален рейтинг по качеството. В рамките на този проект България ще участва и в Петата международна конференция по качеството, която ще се проведе през октомври 2008 г. в Париж. На този международен форум ще бъдат представени две български практики, избрани чрез конкурс: въведеното от НАП използване на електронни решения за повишаване на ефективността и достъпността на данъчната среда и инициативата на община Добрич за ангажираност на обществеността в благоустройствени програми.
По една от основните дейности на проекта - консултантска помощ за въвеждане на ISO стандартите в 100 администрации беше проведена процедура по Закона за обществените поръчки. Поръчката беше разделена на три обособени позиции (три лота) и договорите със спечелилите участници бяха сключени в средата на месец май.
За включване в проекта са избрани 100 администрации в цялата страна. Подбрани са областни и общински администрации, тъй като с тях са най-честите контакти на гражданите и бизнеса при предоставянето на административни услуги. Критерий при подбора е и изявено желание от страна на администрациите да се включат в проекта и декларирана готовност за въвеждане на стандартите. При откриването на днешната конференция председателят на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в България (НСОРБ) Дора Янкова подчерта важността на сертифицирането като гаранция за по-високо качество на обслужването и приветства инициативата на МДААР да подкрепят чрез този проект българските общини.
Стандартите, по които ще се изграждат системите за управление в тези администрации, са специално подбрани, за да осигурят качествено обслужване на гражданите (ISO 9001:2000), грижа за опазването на околната среда (ISO 14001:2004) и защита на данните гражданите и фирмите чрез цялостно управление на информационната сигурност (ISO 27001:2005).

Facebook logo
Бъдете с нас и във