Банкеръ Daily

Новини

Сертифициращият орган в Министерство на финансите заяви пред ЕК още 17 млн.евро по ОП Околна среда

Сертифициращият орган в Министерство на финансите изпрати заявление към Европейската комисия за плащане на още 17 млн. евро по Оперативна програма „Околна среда и очаква в най-кратки срокове да получи 15 млн. евро вече заявени плащания по програмата.
Получените средства от ЕК, заедно с кореспондиращите бюджетни средства, ще бъдат предоставени незабавно на Министерството на околната среда и водите за извършване на плащания по проекти по ОПОС. Ускореният паричен поток гарантира значителен по размер свеж финансов ресурс за бенефициентите по програмата. Това от своя страна ще подпомогне успешното изпълнение на проектите в този ключов сектор, отговорен за провеждане на държавата политика в областта на опазването на околната среда.
Българските институции, ангажирани пряко в процеса на управление на Оперативна програма „Околна среда, предприеха всички необходими стъпки за изпълнение с ускорени темпове на постигнатите договорености за оптимизиране на приложимите процедури и въведените контролните механизми. Своевременните действия и адекватните решения получиха положителна оценка от Европейската комисия, изразена в получаване на заявените от Министерството на финансите плащания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във