Банкеръ Daily

Новини

СЕРДИКА ПРОПЪРТИС Е ПРИДОБИЛО ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

Сердика Пропъртис АДСИЦ - София, на 13 декември 2007 г. е сключило договор във формата на нотариален акт за придобиване на актив за секюритизация. Закупен е поземлен имот, находящ се в местността Караманджа, в землището на Смолян, с трайно предназначение - земеделска територия, с начин на трайно ползване - естествени ливади, 8-ма категория, с площ по скица 3 661 кв. м., а по нотариален акт - 3 720 кв. метра. Имотът е закупен при цена 219 703.31 лв., без ДДС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във