Банкеръ Daily

Новини

СЕПТОНА - БЪЛГАРИЯ ЗАДЕЛИ 419 441 ЛВ. ЗА ДИВИДЕНТИ

Общото събрание на акционерите на Септона - България АД - Русе е одобрило предложението на акционера Септона Гърция АД предвид доброто финансово здраве на фирмата и възможността й да осигурява безпрепятствено дейността си, част от печалбата - 419 441 лв. или по 0.34 лв. на акция, да се изплати като дивидент за 2008 година. Останалите 50 285.47 лв. се заделят за фонд Резервен. Приети са и доклада за дейността, годишния финансов отчет за 2008 г. и одиторския доклад.
Общото събрание е избрало Одитен комитет на дружеството в състав Панайотик Каралис - председател, Василики Евангелиу и Илиас Манолакос.

Facebook logo
Бъдете с нас и във