Банкеръ Daily

Новини

СЕМИНАР ЗА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ ЗАПОЧВА В БУРГАС

Семинар на тема “Подкрепа за подготовка на добри стратегически документи, поощряване на партньорството и сътрудничеството и укрепване на капацитета за разработване на проекти” предстои в Бургас на 11 и 12 октомври.
Неговата цел е да осигури повишена способност на българската страна за изпълнение на ангажиментите, произтичащи от членството в Европейския съюз (ЕС) и по-специално за ефективното планиране и управление на средствата, които България ще получи по линия на европейските Структурни фондове за периода 2007 – 2013 г.Проектът предоставя консултантска помощ за укрепване административния капацитет на институциите в Бургаска област за работа по конкретни проекти . Проектът се изпълнява от международен консорциум от Ирландия, Великобритания и Испания.
В обучението ще участват представители на общини от Бургаска област, МБАЛ Бургас АД, Бургаска Регионална Туристическа Асоциация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във