Банкеръ Daily

Новини

Семинар за инвестициите в неземеделски дейности по мерки от Програмата за селските райони ще се проведе в Монтана

Семинар за представяне на актуалните новини във връзка с предстоящия прием на проекти по двете туристически мерки 311 bdquo;Разнообразяване към неземеделски дейностиrdquo; и 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. ще се проведе на 4 ноември в Монтана. Това съобщиха от аграрното министерство. Семинарът е отворен за всички земеделски производители, както и представители на регионалните медии. Новостите по двете мерки ще бъдат представени от експерти на Дирекция bdquo;Развитие на селските райониrdquo; към министерството.


По Мярка 311 bdquo;Разнообразяване към неземеделски дейностиrdquo; може да се кандидатства с проекти пред Държавен фонд bdquo;Земеделиеrdquo; от 9 ноември до 9 декември 2011 г. Подкрепяните инвестиции са за развитие на селски туризъм (изграждане на селски къщи, къмпинги и съоръжения и др.; развитие на туристически услуги като спортни атракции и др.), занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности), развитие на социални услуги за населението в селските райони - грижи за деца, за възрастни хора и други.


По другата мярка - 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия също предстои прием на проекти от 9 ноември до 9 декември 2011 г. Мярка 312 насърчава създаването на нови работни места в неземеделски микропредприятия в селските райони, както и развитието на интегриран селски туризъм.

Facebook logo
Бъдете с нас и във