Банкеръ Daily

Новини

СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ ОРГАНИЗИРА ДЕН НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ден на информацията, организиран от Центъра за научно-техническа информация (ЦНТИ) при Селскостопанска академия и Научно-техническия съюз на специалистите от земеделието ще бъде проведен утре с подкрепата на Министерство на земеделието и храните.
Форумът е посветен на 45-та годишнина от създаването на Центъра за научно-техническа информация. На него бъде ще бъде представен Проектът „Национален аграрен научно-информационен комплекс”, както и богат набор от информация, предназначена за учени и специалисти от научните звена на Академията, експерти от системата на Министерството на земеделието и храните, представители на неправителствените браншови организации, фермери, бизнес организации.
Участниците ще имат възможността да се запознаят със съвременните тенденции в информационното обслужване, с информационните продукти и услуги предоставяни от ЦНТИ, както и с възможностите на международната информационна система Ovid Technologies, предлагаща електронен достъп до най-големите бази данни в областта на аграрните науки - AGRIS, FSTA, Agricola, CAB Abstracts.
В програмата на форума е включено и обучение за ползване на информационните ресурси на ЦНТИ, Ovid и CAB Abstracts.
CABI (CAB International) е междуправителствена организация с близо 100 годишна история. Създадена е от ООН и е известна първоначално като Конфедерация на Mинистерствата и Държавните Агенции по селско стопанство и земеделие на 44 страни-членки (Commonwealth of Agricultural Bureaux). CABI е позната още като водещо световно издателство на научни списания, книги, енциклопедии, монографии и интерактивни електронни ресурси, целящи да подпомогнат научните изследвания и тяхното прилагане в реалния живот. CABI е световен лидер в разработването и доставката на информационни продукти и услуги в областта на: земеделие, ветеринарна медицина, ентомология, растениевъдство, животновъдство, екология, околна среда, здравеопазване и социална медицина, паразитология, микология, защита на посевите, аквакултури, развитие на селските райони, икономика на селските райони, туризъм, отдих и развлечения.
Ovid Technologies е световно признат лидер в доставката на електронна информация за целите на научните изследвания в областта на медицината, есетествените и точните науки. Оvid предоставя средства за информационно издирване и иновационната платформа OvidSP, чрез която става възможен достъпа до най-качествено научно съдържание в електронна форма, включващо непрекъснато нарастващ списък от 2000 научни списания, над 1500 монографии и над 500 бази данни. Цялата информация, достъпна чрез Ovid, се предлага на базата на иновативни технологични решения и специализирани услуги за прелистване, търсене, извличане и анализ на най-качествени научни информационни източници.

Facebook logo
Бъдете с нас и във