Банкеръ Daily

Новини

Селин Едит Болар е одобрена за мениджър на Групама Застраховане и на Групама Животозастраховане

Селин Едит Болар е одобрена за член на съвета на директорите и изпълнителен директор на Групама Застраховане ЕАД и на Групама Животозастраховане ЕАД, съобщиха от Комисията за финансов надзор.


Решенията са подписани от Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление Застрахователен надзор.


Групама Застраховане е правоприемник на създаденото през май 2005 г. Застрахователно дружество ДСК Гаранция АД. През 2008 г. една от най-големите френски застрахователни компании Groupama S.A. придобива 100% от акциите на застрахователя и става негов едноличен собственик. На 8 септември 2009 г., официално е обявена промяната в името на дружеството, което става Групама Застраховане.


Групама Животозастраховане е правоприемник на създаденото през април 2004 г. Животозастрахователно дружество ДСК Гаранция АД. През 2008 г. Groupama S.A. придобива 100% от акциите на фирмата и става негов едноличен собственик. На 8 септември 2009 г., официално е обявена промяната в името на дружеството, което става Групама Животозастраховане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във