Банкеръ Daily

Новини

Саша Безуханова води дискусия за ролята на електронното правителство и регионалното сътрудничество в Евросъюза

HP обяви въвеждането на решения за електронно правителство като добър подход за стимулиране на регионалното сътрудничество и развитие сред страните в Централна и Източна Европа. Визията на компанията за ролята на ИТ за регионалната европейска интеграция беше представена по време на дискусионен панел на високо ниво, част от Европейската седмица на регионите и градовете в Брюксел, Отворени Дни 2010, съобщиха от фиса на фирмата в България.
На предишното издание на Форума през 2009г. акцентът беше върху достъпа и въвеждането на електронни публични услуги, тази година НР разглежда възможностите да се разшири електронното правителство от платформа за услуги към платформа за регионално сътрудничество. По време на дебата e-Правителство – Платформата за модерно регионално сътрудничество високостопоставени представители на Европейската комисия и Европейския парламент, бизнеслидери, експерти и крайни потребители обсъдиха най-добри практики сред решенията за електронно правителство за местни и регионални администрации от Централна и Източна Европа. Модератор на дискусията беше Саша Безуханова, Директор Публична администрация в НР за Централна и Източна Европа.
Европейската седмица на регионите и градовете, Отворени Дни 2010, е посветена на три основни теми – конкурентоспособност, сближаване и сътрудничество, които са ключови елементи на новата стратегия Eвропа 2020. В тази връзка бяха и изказванията в рамките на дискусията на НР. Най-впечатляващи сред тях са тези на Джоф Меаде, редактор за Европа на Press Association, Мечтилд Роен, Началник отдел, ICT for Government and Public Services, Бриджит Косгрейв, Генерален директор, DIGITAL EUROPE и Карел Де Вриендт, Началник отдел, Interoperability solutions for European public administrations (програма ISA), Генерална дирекция DIGIT Информационно общество.
Напоследък се отдава все по-голяма важност на ролята на електронното правителство като фасилитатор за оперативна съвместимост, междуправителствено сътрудничество и споделени услуги не само между местни, но и регионални власти, казва в изказването си Безуханова. Това, върху което те трябва да се фокусират преди да внедрят решения за електронно правителство, е представянето на огромните преимущества, които тези решения ще донесат за икономиките и обществата им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във