Банкеръ Daily

Новини

САМО ЗА ДЕН БЕНЧМАРК ФОНД-6 ПАРИЧЕН НАБРА 1 МЛН. ЛЕВА

Още в първия ден на публичното предлагане на дялове (3 юни), БенчМарк Фонд-6 Паричен набра 1 млн. лв., което му позволи ден по-късно да започне и обратното изкупуване.
БенчМарк Фонд-6 Паричен е взаимен фонд с нискорисков профил. Този тип схеми са изключително подходящи, както за индивидуални, така и за институционални инвеститори, които не са склонни да поемат риск или в условията на динамичен пазар, когато голяма част от рисковите схеми реализират отрицателна доходност.
Портфейлът на БенчМарк Фонд-6 Паричен се състои основно от инструменти на паричния пазар. Договорният фонд инвестира до 90% от активите си в депозити в банки, репо сделки и други инструменти на паричния пазар. За такива се считат всички с падеж до една година, което освен акциите, изключва и облигациите. Колективната схема позволява постигнаето на по-добри условия при банковите депозити от тези за индивидуални клиенти, което при високата стабилност е причина за големия интерес на крайните клиети към продукта.
Договорният фонд е част от портфейла на управляващото дружество БенчМарк Асет Мениджмънт АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във