Банкеръ Daily

Новини

Само 153 акции изкупи мажоритарят на ЕВН Електроснабдяване

Четирима акционери са приели търговото предложение от ЕВН АГ, Австрия за закупуване на всички акции на ЕВН България Електроснабдяване АД, Пловдив. Те са продали общо 153 свои книжа. Предложената цена за една акция беше 400.49 лв. за един брой. В края на март мажоритарят притежава 99.92% от книжата с право на глас в дружеството, а целта на търговото предложение беше да прибере и останалите 0.08% от акциите.


Фирмата се търгува на БФБ-София от ноември миналата година, когато държавата продаде миноритарния си дял от 33% в електроснабдителното дружество. Пакетът от ценни книжа беше изкупен от мажоритарния собственик. Австрийците платиха тогава по 156.6 лв. на акция за ЕВН Електроснабдяване.


Дружеството притежава лиценз за снабдяване с електрическа енергия на регулирания пазар. То извършва своята дейност на територия от близо 42 хил. кв. м в Югоизточна България, като снабдява с ел.енергия над 1.5 млн. клиенти. Предвид либерализацията на енергийния пазар се очаква намаление на броя на абонатите на фирмата. Въпреки това дружеството ще продължи да развива основната си дейност през тази и следващата финансова година, става ясно от проспекта му.

Facebook logo
Бъдете с нас и във