Банкеръ Daily

Новини

С-ТРАВЕЛ УВЕЛИЧАВА УЧАСТИЕТО СИ В ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД

В БФБ-София е постъпила информация за сключена блокова сделка с акции на Златни пясъци АД - Варна. Чрез упълномощения инвестиционен посредник ТБ Корпоративна Търговска Банка АД, продавачът Томас Кук АД е прехвърлил 542 863 бр. акции, представляващи 8.36 % от капитала на туристическото дружество. Купувачът С- Травел АД е платил по 18.014 лв. за акция, или общата стойност на сделката възлиза на 9 779 134.08 лева.
До момента С - Травел притежаваше 20.39% от капитала, а Златни контролира 63.84 на сто от акциите с право на глас.
Финансовият резултат на Златни пясъци за шестте месеца на 2007 г. е загуба от 135 хил. лв. спрямо отрицателен финансов резултат от 1.281 млн. лв. за сравнимия период на миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във