Банкеръ Daily

Новини

С РЪСТ ОТ 2.5% Е ПЕЧАЛБАТА НА РИВИЕРА КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ

Курортният комплекс Ривиера АД отчита печалба за първите девет месеца на 2006 г. в размер на 1.13 млн. лв., показва междинният отчет на дружеството, представен на БФБ-София. За същия период на миналата година печалбата му беше 459 хил. лева. Нетните приходи от продажби на курорта нарастват до 9.98 млн. лв., като 6.31 млн. лв. от тях са постъпления от продажба на услуги, а други 3.48 млн. лв. - от продажба на стоки. Разходите за дейността за периода са 8.85 млн. лв. спрямо 8.57 млн. лв. година по-рано.
През първите девет месеца на 2006 г. се наблюдава повишение на дела на нощувките на чуждестранни туристи до 87%, докато този на българските граждани намалява до 13% спрямо същия период на миналата година. Германският пазар остава водещ с 49 на сто от всички нощувки, следван от Русия и страните от ОНД с 18% и Великобритания с 8 на сто.
Основният капитал на Ривиера АД е 9.43 млн. лв., като мажоритарният дял от 96.7% се държи от Аекс АД.
На 13 ноември общото събрание на акционерите на компанията ще обсъди мотивиран доклад на съвета на директорите за овластяване на управителните органи за продажба на притежаваните 3 726 250 акции (7.45% от капитала) от капитала на ДЗИ Банк на гръцката Eurobank EFG.

Facebook logo
Бъдете с нас и във