Банкеръ Daily

Новини

С осъдителна присъда са приключили през първото тримесечие дела за 14 136 престъпления

С осъдителна присъда са приключили през първото тримесечие дела за 14 136 престъпления. Това съобщиха от Националния статистически институт. Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 15 796. Ефективна осъдителна присъда е наложена на 9276 лица, а условно осъдени са 6520 лица..


През първото шестмесечие на 2011 г. няма съществена промяна в структурата на престъпленията, завършили с осъждане, по глави от Наказателния кодекс. Най-голям е делът на наказаните общоопасни престъпления - 5289, или 37.4% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане, като осъдените за тези престъпления лица са 5168, или 32.7% от всички осъдени лица:


Наказаните престъпления по транспорта и съобщенията са 4 361. Осъдените за тях лица са 4270, или 82.6% от общия брой на лицата, осъдени за общоопасни престъпления.


Общо 571 са наказаните престъпления, свързани с наркотични вещества, а осъдените за тях лица са 548.


На второ място в структурата на наказаната престъпност са престъпленията против собствеността . През първото шестмесечие на 2011 г. с осъдителна присъда са приключили 5068 престъпления (35.9%), като осъдените лица по тях са 6772.


Завършилите с осъждане за кражби на имущество престъпления са 3936. За този вид престъпление са осъдени 5 564 лица. За грабежи на имущество са осъдени 469 лица.През първото шестмесечие на 2011 г. наказаните престъпления против личността са 811, или 5.7% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане и осъдените лица за тези престъпления са 774. За причиняване на телесна повреда са завършили с осъдителна присъда 370 престъпления. Броят на осъдените лица за този вид престъпление е 376.


Общо 41 са осъдени за изнасилване и за опит за изнасилване през първото шестмесечие на годината.


На второ място по интензитет на криминална активност са осъдените лица на възраст 25 - 29 години. За първото шестмесечие на 2011 г. коефициентът е 1 022 на 100 000 души от съответното население. Осъдените лица в тази възрастова група са 2 606.


Лицата, осъдени на лишаване от свобода през първото шестмесечие на 2011 г., са 10 049, или 63.6% от всички осъдени лица.


С най-голям брой и относителен дял са осъдените на лишаване от свобода до 6 месеца - 4 980 лица (49.6%), и на лишаване от свобода от 6 месеца до 1 година - 2 857 лица (28.4%).


Наказанието пробация е наложено на 4 832 лица, или 30.6% от общия брой на осъдените лица, а с глоба са наказани 608 лица.


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във