Банкеръ Daily

Новини

С новия проект за 84 млн. лева всички жителите на Шумен ще имат ВиК мрежа

Община Шумен е внесла днес (28 юли) в МОСВ нов проект Интеграция на водния цикъл за град Шумен – ІІ етап, т.нар втора ИСПА, на стойност 84 802 311 лв., съобщиха от общината. След изпълнението на проекта 100% от населението ще бъде включено в битовата водна и канализационна мрежа на града. С проекта общината кандидатства пред ОП Околна среда по процедурата Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води в агломерации над 10 хил. еквивалентни жители.
Проектът е в три части и предвижда довършване на пречиствателната станция, което ще доведе до снижаване на количествата азот и фосфор в отпадните води, до отделянето на метана от утайките, както и до обезвреждането на самите утайки и подготвянето им за използване в селското стопанство за подобряване на нископродуктивни почви.
Вторият елемент включва изграждане на нови или подмяна на стари ВиК-инсталации за нови 16 500 жители, които не са били включени в досегашния проект по ИСПА. По проекта ще бъде подменена 3.4 км канална мрежа, ще се изгради 28.2 км нова канална мрежа, ще се реконструира 1.94 км съществуващ водопровод, ще се изгради 5.3 км нова водопроводна мрежа, ще се подменят и 2.48 км главни канални колектори.
Третата част на проекта предвижда изграждане на канализационен колектор с напорна помпена станция, която да тласка водите от кв. Дивдядово към градската пречиствателна станция за отпадни води, което ще прекрати безразборното изливане на отпадни води в шуменското езеро.
От общата сума на проекта, в размер на 84 802 311 лв., 76% са средства от еврофондовете, 19% са от национално финансиране и 4.97% е съфинансирането от страна на община Шумен.
Оценителната комисия трябва да се произнесе в 66-дневен срок. При евентуални забележки към община Шумен срокът спира да тече до отстраняването им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във