Банкеръ Daily

Новини

С европари се разширява Клиниката по лъчелечение

На 6 декември (четвъртък) министърът на здравеопазването Десислава Атанасова даде старт на изпълнението на проект Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по Онкология - ЕАД, София. Той е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерството на здравеопазването и се финансира от Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г. и държавния бюджет на България. Общата му стойност е 29 133 827.40 лв. с ДДС.


Реализирането на проекта ще даде възможност за увеличаване броя на лекуваните болни в Клиниката по лъчелечение с още 2000 болни годишно. С възможностите на новата високотехнологична апаратура от последно поколение ще се осигурява качествено лечение на онкоболните пациенти. Медицинска апаратура, която ще бъде закупена, доставена и монтирана в изпълнение на проекта, се състои от два мултимодални линейни ускорители с многолистов колиматор и с планираща система и устройство за електронно портално изобразяване, магнитно резонансен томограф, компютър томографски симулатор. Предстои да бъде изградена и локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация.


От новата придобивка ще се възползват всички пациенти на СБАЛО, чийто средногодишен брой е 14 500 души и всички изследвани и консултирани болни в СБАЛО - над 60 хил. души.


В рамките на изпълнението на проекта ще бъдат извършени строителство и ремонт, необходими за осигуряване на среда за инсталиране и въвеждане в експлоатация на високотехнологичното медицинско оборудване със специални изисквания за експлоатация. Всички те са свързани с изграждане на изцяло нова пристройка към Клиниката по лъчелечение с разгърната застроена площ 4 416 кв. м, реновиране на 14 съществуващи помещения в Клиниката по лъчетерапия с разгърната застроена площ 386 кв. м, изграждане на една фотоволтаична система 32 kW, реализиране на икономия на енергия от обновяване на сградите чрез намаляване на разходите за пълната мощност на климатизационната система ndash; 73 950 kWh, осигуряване на достъпен маршрут от съществуваща сграда до пристройка лъчетерапевтичен комплекс, вкл. за хората с увреждания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във