Банкеръ Daily

Новини

С 8% нарастват разходи на работодателите за 1 отработен час от наетите от тях лица за четвъртото тримесечие

С 8.0% нарастват общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица за четвърто тримесечие на 2010 г. спрямо четвърто тримесечие на 2009 година. Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт. Увеличението спрямо същия период на предходната година в индустрията е 7.9%, в услугите - 8.0%, и в строителството - 3.3%.
По икономически дейности през третото тримесечие на 2010 г. най-висок ръст на общите разходи за труд, спрямо същия период на предходната година е отчетен в дейностите „Професионални дейности и научни изследвания” - 26.0%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 24.8%, и „Други дейности” - 17.5%, а най-нисък - в „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” и “Строителство” - съответно с 2.4 и 3.3%. Намаление с на общите разходи за труд е регистрирано в икономически дейности „Култура, спорт и развлечения” с 9.0% и в „Административни и спомагателни дейности” със 7.5%.
В състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждения за един отработен час се увеличават с 9.4% спрямо четвърто тримесечие на 2009 г., а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 1.8%. По икономически дейности изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от -8.9% за „Култура, спорт и развлечения” до 30.6% за „Професионални дейности и научни изследвания”.

Facebook logo
Бъдете с нас и във