Банкеръ Daily

Новини

С 5.9% нарастват разходите за 1 отработен час

Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 5.9% спрямо третото тримесечие на 2011 година. Увеличението в индустрията е 2.3%, а в услугите - 11.2 на сто. Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт.


В строителството обаче общите разходи за един отработен час намаляват с 0.9 на сто. По икономически дейности през третото тримесечие на 2012 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в дейностите bdquo;Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклетиrdquo; - 17.7%, bdquo;Професионални дейности и научни изследванияrdquo; - 12.7%, и bdquo;Други дейностиrdquo; - 12.4%, а най-нисък - в bdquo;Държавно управлениеrdquo; и bdquo;Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяванеrdquo;, съответно 0.1 и 0.9%. Най-голямо намаление на общите разходи за труд е регистрирано в икономическите дейности bdquo;Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваrdquo; - с 4.7%, и bdquo;Строителствоldquo; - с 0.9 на сто.


В състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 6.6% спрямо третото тримесечие на 2011 г., а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 2.3 на сто. По икономически дейности изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от (-3.2%) за bdquo;Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваrdquo; до 18.2% за bdquo;Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклетиrdquo;.

Facebook logo
Бъдете с нас и във