Банкеръ Daily

Новини

С 44 МЛН. ЕВРО Е НАМАЛЯЛ ДЪРЖАВНИЯТ НИ ДЪЛГ

С близо 44 млн. евро намалява държавният дълг към края на септември
17 Октомври 2007
5 745,6 млн. евро е държавният и държавно-гарантираният дълг в края септември. От него 1 585,8 млн. евро е вътрешен, а 4 159,7 млн. евро външен дълг. В номинално изражение той намалява с 43,7 млн. евро, в сравнение с предходния месец. Понижението е в резултат на извършения плащания през месеца и на валутно курсова разлика.
Делът на дълга в общия размер на БВП по прогнозни данни за 2007 г. възлиза на 22%, което е с 0,1 процентни пункта по-малко спрямо предходния месец. Делът на външния дълг е 15,9%, а на вътрешния – 6,1 на сто от БВП.
През септември са проведени три аукциона за продажба на държавни ценни книжа на вътрешния пазар – емитирани са 75 млн. лв., една емисия на три месечни съкровищни бонове с номинална стойност 15 млн. лв., една емисия 5-годишни облигации – 25 млн. лв. и една емисия 10-годишни облигации – 35 млн. лв.
От началото на годината, общият размер на извършените плащания по главници и лихви са за 2 223,7 млн. лв., от които 1 731,9 млн. лв. са по външния, а 491,8 млн. лв. по вътрешния дълг. Най-много са плащанията в евро – 59,4%, следвани от тези в лева – 22,1 на сто и в щатски долари – 16,6%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във