Банкеръ Daily

Новини

С 32% СЕ УВЕЛИЧИ ПРЕМИЙНИЯТ ПРИХОД НА ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП

В информационната система х3news е постъпила информация от Еврохолд България АД - София, според която премийният приход на четирите дружества в Евроинс Иншурънс Груп (EIG): Евроинс-България, Евроинс-Румъния, Евроинс-Осигурувание (предишно наименование Макошпед Осигурувание) и Евроинс-Здравно осигуряване възлиза на 64.7 млн. лева. Постигнатият ръст е 32% спрямо реализираните 49 млн. лв. за същия период на 2007 година.
С най-голям ръст на премийния приход (42%) е Евроинс България - 31.04 млн. лв. през текущия отчетен период спрямо 21.90 млн. лв. за първите пет месеца на 2007 година. Значителен ръст бележат Карго застраховките - 96%, следвани от Каско - 58.6% и Имущество – 40.1 на сто.
Общо 25 хил. лв. е реализираният премиен приход от продажба на застрахователни полици в Испания за първите три седмици от започване на дейността, като средната застрахователна премия е в размер на 655 лева. Реализираният премиен приход е от сключени полици Гражданска отговорност на автомобилистите.
За 2008 г. Евроинс България вече прогнозира 87.9 млн. лв. премиен приход.
Евроинс Румъния и Евроинс Осигурувание реализират ръст от по 24% за отчетния петмесечен период спрямо същия период на миналата година, съответно 29.2 млн. лв. и 4 млн. лева.
Постигнатият ръст от Евроинс – Здравно осигуряване е 65% или 413 хил. лв. за петте месеца на 2008 г. спрямо 250 хил. лв. за същия период на 2007 година.
EIG прогнозира премийните приходи на четирите компании за 2008 г. да достигнат 185 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във