Банкеръ Daily

Новини

С 30.6% по-малко сме пътували през август спрямо същия месец на 2009 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2010 г. са 379.7 хил., или с 30.6% по-малко в сравнение с август 2009 година, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). Увеличение на пътуванията на български граждани е регистрирано само към Турция - с 5.3%, Кипър - с 3.4%, и Португалия - с 0.3%. Същевременно намаляват пътуванията към всички останали наблюдавани страни, като най-голям е спадът на пътуванията към Гърция - с 59.4%, Словакия - с 48.4%, Румъния - с 45.8%, Израел - с 38.4%, Чехия - с 34.8%, Ирландия - с 32.1%, Русия - с 30.5%, Франция - с 29.6%, Италия - с 29.0%, Словения - с 28.0%, Испания - с 28.0%, и Унгария - с 27.1%.
Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с цел гостуване - 34.3%, следвани от пътуванията със служебна цел - 32.9%, почивка и екскурзия - 24.5%, и други - 8.3%.
Посещенията на чужденци в България през август 2010 г. са 1 596.8 хил. и нарастват с 11.3% спрямо същия месец на 2009 година. Увеличение е регистрирано при посещенията на чужденци в страната с цел почивка и екскурзия - с 10.7%. Нарастват и посещенията по други причини, както и транзитните преминавания - съответно с 15.7 и с 15.5%. Същевременно спад има при посещенията със служебна цел - с 4.1%, и с цел гостуване - с 9.2%.
Посещенията на граждани от страните - членки на Европейския съюз, нарастват общо с 1.8%, като най-голямо е увеличението при посещенията от Малта и Нидерланция - съответно с 13.8 и с 11.4%. Отчетено е намаление на посещенията от Франция - с 8.0%, Полша - с 5.1%, Словения - с 2.6%, и други.
Увеличават се и посещенията от групата „Други европейски страни” - с 47.6%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Турция - 74.0%, Украйна - 43.3%, и Сърбия - 42.1%.
През август 2010 г. посетилите страната чужденци с цел почивка и екскурзия формират най-голям относителен дял от общия брой посещения - 62.2%, следвани от транзитно преминаващите - 27.0%, по други причини - 5.7%, със служебна цел - 4.1%, и с цел гостуване - 1.0%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във