Банкеръ Daily

Новини

С 2 652 754 лв. се е увеличи бюджетът на община Ямбол

С 2 652 754 лв. се е увеличи бюджетът на община Ямбол от началото на годината до края на септември, съобщиха от пресслужбата на общината.
Отчетът за изпълнението на бюджета за деветмесечието, вече е внесен в Министерство на финансите. Годишният план към 30 септември 2009 година възлиза на 38 303 251 лв. Увеличението е в резултат на получените през периода допълнителни трансфери от министерства и ведомства и дарения. Приходите са в размер на 27 553 292 лв., което е 71,93 % от уточнения годишен план, уточняват от Ямбол. Собствените приходи са с 594 600 лв. повече или бележат ръст от 8,86 % спрямо същия период на миналата година.Изпълнението на приходите за делегираните от държавата дейности през деветмесечието на 2009 г. е 15 690 401 лева, което е 70,18 % от уточнения годишен план. Спрямо същия период на 2008 г. приходите за държавните дейности бележат ръст от 6 % или с 891 502 лв. повече. Приходите за местни дейности са в размер на 9 767 027 лева, което представлява 70,53 % от уточнения годишен план. Общият размер на приходите за местните дейности са 10 704 485 лева. Размерът на собствените приходи възлиза на 7 304 431 лв, което е 66, 81 % спрямо годишния план.
С близо 22 % спрямо предходната година са нараснали приходите от местни данъци като от тях са постъпили суми в размер на 2 939 939 лева - 84,24 % спрямо плана. От неданъчни приходи са дошли 4 364 492 лв., което е изпълнение от 58,63 %. Спрямо същия период на миналата година неданъчните приходи са с 69 788 лв. повече.Приходите от общинските такси при годишен план 4 430 400 лв. са изпълнени в размер на 3 437 156 лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във