Банкеръ Daily

Новини

С 19 999 984 АКЦИИ ХИМИМПОРТ УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ

На 17 октомври 2007 г. е приключила подписката за увеличение на капитала на Химимпорт АД - София. Подписката за увеличение на капитала на дружеството стартира на 10 септември 2007 г., като на проведения аукцион за неупражнени права са били подадени поръчки, превишаващи 6 пъти правата, предмет на аукциона. Резултатите от подписката показват, че общият брой записани и платени акции в предлагането е 19 999 984, а общата сума, получена от тях е 219 999 824 лв., при единична емисионна стойност от 11 лева за акция.
Мажоритарният дял от 86.61% от капитала на компанията се държи от Химимпорт Инвест АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във