Банкеръ Daily

Новини

С 12,19% орязват чиновниците в Министерството на регионалното развитие и благоустройството

С 12,19% намалява числеността на администрацията в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. Правителството прие Устройствен правилник на ведомството, с което се оптимизира структурата и щатното разписание на административните звена, прецизират се и се премахват дублиращите функции. Целта е повишаване на ефективността и укрепване на административния капацитет, съобщиха от правителствената информационна служба.
Щатното разписание на администрацията на МРРБ ще бъде понижена с 6,57%, а във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра - с 13,5 на сто. С по 10% се оптимизират съставите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на Дирекцията за национален строителен контрол. С 15 на сто по-малко щатни бройки ще разполага Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) след намаляването на числеността й със служителите от Управление „Пътни такси и разрешителни”. Общото щатно разписание на АПИ ще бъде 1678 души.
За повишаване на доверието от европейските ни партньори при усвояването на средствата от ЕС и нарастване на ефективността при управлението им в МРРБ се създава Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”. Тя обединява досегашната ГД „Програмиране на регионалното развитие” и дирекция „Изпълнителна агенция – програма ФАР”. С по-доброто администриране на оперативните програми за териториално сътрудничество за периода 2007-2013 г. и ефикасното управление и приключване на проектите по ФАР от новата главна дирекция се очаква да повиши авторитета на страната ни като пълноправен член на ЕС и на ролята ни като външна граница за приобщаване на страните-кандидатки за членство в Общността.
Нова ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” ще обедини функциите на ГД „Регионална политика и системи за управление” и на „Административно-териториално устройство и местно самоуправление”. Досега те се занимаваха с регионалното развитие, териториалното устройство и децентрализацията.
Дирекция „Инвестиционна дейност” ще обедини съществуващите до момента „Благоустройствени дейности” и „Водоснабдяване и канализация”. Целта е по-добра координация и ефективност в работата.
С новия устройствен правилник щатното разписание на административните звена на МРРБ ще бъде 612 служители. На Агенцията по геодезия, картография и кадастър – 345, на Агенция „Пътна инфраструктура” – 1676, а на Дирекцията за национален строителен контрол – 422 души.

Facebook logo
Бъдете с нас и във