Банкеръ Daily

Новини

С 1% Е НАМАЛЯЛО ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ МАЙ

По предварителни данни през май 2009 г. промишленото производство е с 1.0% по-малко в сравнение с предходния месец, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). Индексът на преработващата промишленост, през май 2009 г. нараства с 0.1% спрямо индекса за април 2009 година. Ръст е регистриран при производството на тютюневи изделия с 47.0%, производството на напитки с 9.8%, производството на основни метали с 5.7%. Намалява производството на химични продукти с 22.2%, производството на метални изделия, без машини и оборудване с 16.2%, производството на лекарствени вещества и продукти с 11.2%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло с 10.7%. При производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетен спад с 6.3%.
В сравнение с май 2008 г. промишленото производство през май 2009 г. е с 22.1% по-малко. Производството на продукти за междинно потребление намалява с 33.7%, производството на инвестиционни продукти - с 27.2%, а производството на енергийни продукти - с 10.5%.
По предварителни данни през май 2009 г. оборотът на предприятията от промишлеността намалява с 1.6% в сравнение с предходния месец.
През май 2009 г. спрямо април 2009 г. оборотът в преработващата промишленост нараства с 0.1%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистрирано намаление със 7.6.%.
Общият оборот в промишлеността през май 2009 г. е с 24.0% по-малко в сравнение с май 2008 г., като спадът в преработващата промишленост е с 27.5%, а при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6.3%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във