Банкеръ Daily

Новини

РЗС организира събеседване с водещи икономисти, социолози и представители на бизнеса

„ Ред, законност и справедливост” организира събеседване с водещи икономисти, социолози и представители на бизнеса в България, съобщиха от партията на Яне Янев. На работната дискусия бяха обсъдени финансовата политика на правителството, структурните реформи и стимулирането на бизнеса като част от възможностите за съживяване на българската икономика.
„Целта на срещата е стартиране на дискусия за създаване на алтернативна финансова стратегия, която може да предостави дългосрочна финансова и икономическа стабилност, а не краткосрочни рискови формули” – с тези думи лидерът на РЗС Яне Янев откри дебата.
Участниците в дискусията се обединиха около мнението, че това е първата истинска криза на пазарната икономика в България и нейните негативни последици се чувстват все по-осезателно от бизнеса и българските граждани. Трагичното състояние на българската икономика и изключително лошото управление на икономическите процеси в страната се подсилват от агресивната политика на държавата спрямо частните стопански субекти. Държавата продължава да е основният длъжник на частния бизнес.
Участниците в дискусията споделиха мнението, че стимулирането на икономиката изисква данъчни облекчения, създаване на дефицит, който да е насочен към оживление на потреблението и икономическата активност на фирмите. България може да си позволи и малко по-голям дефицит, но само при условие, че той се разходва разумно, а не прокризисно. Икономистите бяха единодушни, че ГЕРБ води най-лявата икономическа политика за целия преход.
Като крайно наложителни мерки за справяне с кризата бяха определени рязкото съкращаване на административните разходи, максималното редуциране на лицензионните и регулаторни режими и значително съкращаване на изключително раздутия щат на държавната администрация. Според експертите-икономисти от РЗС редуцирането на държавния апарат трябва да бъде съобразено с цялостната държавна стратегия за излизане от кризата.
Анализът показва обаче, че нищо подобно не се случва в България. Правителството предприе серия взаимно изключващи се действия в последните месеци, които направиха невъзможна ясната икономическа перспектива. Непоследователните действия на държавата внасят допълнителен смут и я правят изключително непредсказуем партньор, което увеличава напрежението и несигурността у гражданите и икономическите субекти.
В най-кратък период от време РЗС ще предложи конкретен план с дясно-консервативни антикризисни мерки, който ще бъде алтернатива на правителствените мерки на ГЕРБ. Този план за финансово-икономическа стабилизация на България ще бъде представен на МВФ и Европейската комисия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във