Банкеръ Daily

Новини

РЪСТ ОТ 4,7% В ТЪРГОВИЯТА С КОЛИ ОТЧЕТЕ НСИ

Нетните приходи от продажби на продукция, стоки и услуги в сектор “Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството” за периода януари - август 2007 г. при осигурена съпоставимост нарастват с 4.7% в сравнение със съответния период на предходната година, сочат данните на НСИ.
Увеличението е най-голямо при търговията с автомобили и горива и ремонт на автомобили 13.1% и се определя от реализираните темпове в двете основни съставни дейности търговия с автомобили и мотоциклети и търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали, съответно 18.2% и 7.1%, които общо формират над 97% от нетните приходи и имат близки относителни тегла. Търговията на дребно и ремонт на лични вещи и стоки за домакинството отбелязва ръст от 7.8%, резултат от увеличението в структуроопределящите съставни дейности ­ търговия със стоки за домакинството и битова техника и търговия с текстил, облекло и обувки­ по 9.2%, търговия с храни, напитки и тютюневи изделия 8.6%, търговия с фармацевтични и медицински стоки ­ 7.5% и други. Търговията на едро създава около 70% от приходите за сектора и увеличението от 2.5% до голяма степен определя величината на общото нарастване. От основните съставни дейности висок ръст е отчетен при търговията на едро с машини и оборудване 19.1%, неспециализираната търговия на едро - 9.9% и търговията на едро със стоки за домакинството­ 9.4%, които компенсират намалението в останалите наблюдавани дейности. Отрицателните темпове варират от 5.9% при търговското посредничество до 1.2% при търговията с неселскостопански междинни продукти (суровини, материали и горива).
През месец август нетните приходи по съпоставими цени нарастват с 1.8% спрямо същия месец на предходната година, следствие на положителните темпове в търговията с автомобили и горива - 9.4% и търговията на дребно - 3.7%, редуцирани от търговията на едро, при която нивото е без промяна.
Нетните приходи нарастват и спрямо предходния месец, като общото увеличение от 3.4% се определя от отчетените ръстове във всички основни дейности. При търговията на едро и търговията на дребно нарастването е съответно 4.2% и 2.3%, а търговията с автомобили и горива отбелязва минимално увеличение от 0.3%, сочат още данните на НСИ

Facebook logo
Бъдете с нас и във