Банкеръ Daily

Новини

Ръст на животозастраховането през първото тримесечие

Брутният премиен приход за първото тримесечие на 2010 г., реализиран от застрахователите, възлиза на 408.4 млн. лв., показват данните, публикувани днес от Комисията за финансов надзор. Това означава, че дружествата регистрират спад от 5.2% на годишна база. Бизнесът на общозастрахователите се е свил с 6.8% в сравнение със същия период на 2009-а и събраните за първите три месеца на 2010 г. премии са 344.9 млн. лева. Приходите, реализирани от животозастрахователите обаче растат с 4.4% - до 63.56 млн. лева.
Възникналите претенции по общо застраховане са за 189 млн. лв. , тоест нарастват с 1.3% на годишна база. Изплатените претенции от животозастрахователите са 20.99 млн. лв., като се отчита спад от 3.7 процента.
Дружествата в сектора по общо застраховане отчитат положителен технически резултат от 8.9 млн. лв. и положителен финансов резултат от 17.7 млн. лева. Реализираният от животозастрахователите технически резултат за първото тримесечие на 2010 г. е 13.6 млн. лв., а печалбата - 15.7 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във