Банкеръ Daily

Новини

Румяна Желева прие новоназначения представител на УНИЦЕФ в България Таня Радочай

Министърът на външните работи Румяна Желева прие новоназначения представител на УНИЦЕФ в България Таня Радочай във връзка с връчването на акредитивните й писма, съобщиха от МВнР. Желева изрази от името на българското правителство дълбокото си удовлетворение от работата на Представителството на УНИЦЕФ в България, което доказа през последните години, че е ценен партньор, на когото може да се разчита и в трудни моменти при изпълнението на Националната програма за закрила на детето.
По време на срещата Желева и Радочай обсъдиха Програмата за сътрудничество на България с УНИЦЕФ за 2010-2012 г. - първата, приета след присъединяването на България към Европейския съюз. Министър Желева подчерта, че българското правителство подкрепя Програмата и ще се стреми да даде своя дял на отговорност за постигане на целите й. Тя изрази увереност, че съвместните усилия на правителството, УНИЦЕФ и останалите партньори за изпълнението на подготвения оперативен план за действие ще са насочени към постигането на видим резултат в изграждането на устойчиви политики и услуги в полза на децата. Утвърждаването на един добър модел, български модел, би могло да бъде използвано на регионално равнище чрез обмена на добри практики и поуки, допълни министърът.
От своя страна, Радочай благодари за доброто сътрудничество с българското правителство, в частност с Министерството на външните работи, за осъществяване на благородната кауза в защита на правата на децата, особено на децата в неравностойно положение. Като добър пример в тази насока бе посочен случаят с разрешаването на проблемите на дома в Могилино, който от 1 октомври 2009 г. е закрит със съвместните усилия на българската страна и на УНИЦЕФ. В заключение Таня Радочай благодари на министър Желева за личната й ангажираност за каузата на децата и особено в кампанията срещу насилието спрямо децата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във