Банкеръ Daily

Новини

Ръководството на бургаската община иска да повиши реалната посещаемост в детските градини

Експерти от бургаската община извършиха поредица от проверки в детските градини, при които се установи, че средната месечна посещаемост от началото на учебната 2009/2010 г. е по-ниска от списъчния състав на приетите деца. Честа практика е при 30 записани деца, групата да посещават не повече от половината. Но, дори когато градините не работят с пълния си капацитет, Общината плаща една и съща издръжка - за заплати, за отопление, храна, хигиена.
Причините за отсъствията са различни и повечето със сигурност са основателни. В някои случаи обаче, деца се водят на градина 1, 2, 3 пъти в месеца. Това означава, че най-вероятно има кой да ги гледа вкъщи. За съжаление, по този начин се блокират места за семейства, които нито са се класирали за детска градина, нито имат възможността да осигурят постоянна домашна грижа за потомството си.
Поради тази причина общината предлага мерки за определяне на минимален размер на такса, за да може детското заведение да гарантира запазване мястото на децата и да се повиши посещаемостта. За тази цел местният парламент трябва да гласува промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината.
Предложението на администрацията е, независимо от периода на отсъствие, дължимата такса за детските заведения да не бъде по-малка от 40 % от определената месечна такса.
Паралелно с това местната даминистрация продължава инициативата си за увеличаване на местата в детските градини, които все още не са достатъчни за всички желаещи. Тази година са подадени 3500 заявления за прием, при налични 1400 места в детските градини.

Facebook logo
Бъдете с нас и във