Банкеръ Daily

Новини

РУЕН ТРАНСПОРТ ЩЕ УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА

Руен Транспорт АД, Кюстендил, свиква общо събрание на акционерите на 5 декември 2007 г., което ще обсъжда предложение за увеличаване на капитала.
Акционерите трябва да приемат доклад за дейността на дружеството, годишния счетоводен отчет на дружеството и начина за разпределение на печалбата за 2006 година. Сред проекторешенията е и точката за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през миналата година. Общото събрание ще разгледа предложените промени в състава на съвета и устава на дружеството.
Основният капитал на дружеството, което е специализирано в товарен автомобилен транспорт, в момента е в размер на 100 190 лв., като група физически лица държат 51% от нега, а Руен - холдинг АД държи 48 на сто от ценните книжа.
В съвета на директорите влизат Борис Ангелов Ангелов, Евгени Зафиров Таушанов, Венцеслав Тодоров Тодоров, Бойчо Стоименов Стаменов и Любомир Иванов Васев - изпълнителен директор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във