Банкеръ Daily

Новини

Руен Холдинг задели печалбата за 2008 г. в резервите

Общото събрание на акционерите на Руен Холдинг АД - Кюстендил, проведено на 9 октомври, е гласувало печалбата за 2008 г., в размер на 14 579.04 лв., да бъде заделена в резервите. Това стана ясно след приемането на доклада за дейността на дружеството, годишния счетоводен отчет (неконсолидиран и консолидиран) за 2008 г. и анализа на експерт-счетоводителя за резултатите от проверката.
Всички членове на Управителния съвет - Борис Ангелов Ангелов - председател, Евгени Зафиров Таушанов - изпълнителен директор, Любомир Иванов Васев - изпълнителен директор, Валери Борисов Василев, и на Надзорния съвет - Любомир Атанасов Гергинов - председател, Красимир Петков Руев и Кирил Василев Паргов, са били освободени от отговорност за дейността им през изминалата 2008 година.
Капиталът на бившия приватизационен фонд се държи от група физически лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във