Банкеръ Daily

Новини

Росен Николов е определен за председател на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките

Министерският съвет определи Росен Николов за председател на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките поради изтичане мандата на сегашния председател. Решението на правителството е взето неприсъствено.
Росен Николов има магистърска степен по специалността „Икономическа информатика”, придобита през 1996 г. в УНСС. През целия си трудов стаж е работил за Пощенска банка (EFG Eurobank България), като преминава през всички стъпала от служител в банков салон до началник на отдел „Търговия с финансови инструменти” в Управление „Капиталови пазари” на банката. От 2000 г. работи активно на българския и на международните пазари на дългови инструменти. Има дълбоки познания и професионален опит в търговията на финансови инструменти, управлението на портфейли и управлението на финансовия риск. Участвал е на международни форуми по проблемите на нововъзникващите пазари. По случай 10-годишнината на Българската дилърска асоциация е избран от гилдията за дилър на десетилетието. Притежава лиценз от КФН за инвестиционен консултант, както и сертификат за удостоверяване на квалификация за търговия с ДЦК, емитирани по смисъла на Наредба №5 на БНБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във