Банкеръ Daily

Новини

РОДНИ ФИРМИ НАРАВНО СЪС ЗАПАДНИТЕ В КОНКУРСИТЕ ЗА US-БАЗИТЕ

Няма да има държавна протекция за български фирми, които имат намерение да се включат в доставките или в изграждането на американските бази у нас. Те ще конкурират на равно с всички международни участници в конкурсите и търговете. Това става ясно от споразумението за военно сътрудничество между България и САЩ за реда и условията за общото ползване на полигона Ново село, летищата Граф Игнатиево и Крумово , центърът за логистика в Айтос.
Всички искания на американската армия - от строителството до битовите услуги, ще бъдат възлагани за изпълнение на състезателен принцип. Родните предприемачи могат да опитат късмета си в архитектурната и инженерна дейност, строителство, , изхранване, транспорт, поддържане на автопарк,доставка на горива, поддържане на компютри, комуникации топографско проучване, проучване и възстановяване на околна среда, изграждане на пътища, текущи услуги като противопожарна охрана, контрол на вредители, доставка на мебели, контрол на праха, охлаждане и отопление, снегопочистване, събиране и депониране на твърди отпадъци и др.
Основните изисквания към българските фирми са да имат регистрацията в Централния регистър на доставчиците (Central Contractor Registration), която трябва са обновява всяка година. Преди това обаче те трябва да получат два номера - D-U-N-S Number и NATO CAGE код (Commercial and Government Entity).
Основният възложител на доставки за Сухопътните войски на САЩ в Европа е Командването за сключване на договори във Висбаден в Германия. След регистрацията българските фирмите трябва да предоставят информация във Висбаден, за да бъдат включени в списъка на потенциалните доставчици. Когато изпълнят тези изисквания, кандидатите трябва да следят специализираните сайтове за търгове на американската армия. Има няколко варианта пред родните предприемачи да станат контрагенти на US-армията. Поръчки на стойност до 2500 долара могат да се осъществяват чрез т.нар. разплащателна карта. Процедурата е известна като Governmen Wide Commercial Purchase Card program (GPC). С тази карта се правят покупки на място. Използването й намалява бюрокрацията. При този вид поръчки не се търси състезателен принцип, но остава принципът на разумното, възможно най-икономичното предложение. При друг варианта на поръчки до 100 000 долара процедурата се свежда до устно набиране на оферти, което може да стане и по телефона чрез разговори с няколко компании за получаване на най-добрата цена. При поръчка над 100 хил. долара фирмите трябва да отправят писмени оферти. Търговата процедура най-често се прилага при строителството.
Най-добрата стойност не винаги означава най-добрата цена, затова се прави комплексна оценка на офертата. Оценяващите се интересуват не само от цената, а и от опита на фирмата и резултатите от работата й. Често се иска да бъдат посочени лица, които могат да дадат препоръки за кандидата. Офертата се оценява отделно от два независими екипа, които се произнасят за техническата страна на предложението и за цената. Конкурентността е много важна. Важно е как фирмата ще гарантира качеството на услугите, които предлага. Дори да не спечели търга, компанията може да научи много. Добре е кандидатите да изискат последващ доклад след приключване на процедурата, за да знаят къде са сбъркали и какво да направят, за да станат още по-добри. Българските фирми могат да предложат икономически най-изгодната оферта, защото са тук, на място, а командироването на служители от чужбина винаги излиза по-скъпо. По тази причина, ако американска фирма спечели търг, тя ще се насочи към български подизпълнители. Българските компании печелят не само защото може да вземат част от поръчката, но и защото ще придобият опит в работата си с американската фирма. А това е условие за бъдеща съвместна работа на други места.

Facebook logo
Бъдете с нас и във