Банкеръ Daily

Новини

РОДИНА АД НЯМА ДА РАЗПРЕДЕЛЯ ДИВИДЕНТ ЗА 2005 Г.

Общото събрание на акционерите на Родина-91 АД, Добрич, проведено на 29 юли 2006 г., прие доклада на управителните органи за дейността и годишния финансов отчет на дружеството за 2005 година. Както и през последните пет години, не беше гласуван дивидент за акционерите. Цялата печалба за 2005 г. в размер на 14 хил. лв. беше заделена във фонд Резерви.
Основният капитал на компанията е 94 хил. лв., като той е разпределен между варненското Рутек ООД с дял от 52.80% и Телевизионни и радиосервизи ЕАД с 14.35 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във